naistenpaivystys_forbundet_svart.png

Puh. 050–596 0980

Raatihuoneenkatu 17 B Pietarsaari

 

Lähisuhdeväkivalta

YKSILÖLLISET TUKIKESKUSTELUT

Varaa aika yksilölliseen tukikeskusteluun soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Keskusteluissa pyrimme mm. käymään läpi kertomuksesi, kartoittamaan tilanteesi turvallisuuden, tukemaan sinua selviytymiskeinojen ja omien vahvuuksiesi löytämisessä sekä tukemaan sinua vanhempana (mikäli sinulla on lapsia). Sinä valitset aina itse, kuinka paljon haluat kertoa. Yksilöllisten tukikeskustelujen lisäksi voit osallistua tukiryhmään. Keskustelut voi varata lyhyelläkin varoitusajalla, joskus jopa samana päivänä. Voit myös tulla tutustumaan toimintaamme ennen kuin päätät useampien aikojen varaamisesta. Voit tulla keskustelemaan kerran tai useampia kertoja, tavallisesti varaamme alustavasti viis käyntiä. Käynnit ovat maksuttomia ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

PAIKKA: Naistenpäivystys, Raatihuoneenkatu 17 B
 

TUKIRYHMÄ NAISILLE, JOKA OVAT KOKENEET PARISUHTEESSAAN VÄKIVALTAA TAI VÄKIVALLAN UHKAA

Tervetuloa mukaan tukiryhmään naisille, jotka ovat kokeneet parisuhteessaan väkivaltaa tai väkivallan uhkaa.


Kyseessä voi olla fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen tai taloudellinen väkivalta. Olet tervetullut oli kokemastasi väkivallasta kulunut lyhyen tai pitkän aikaa. Osallistuakseen ei tarvitse olla erityisen puhelias, voit tulla mukaan myös aktiivisena kuuntelijana.

PAIKKA: Naistenpäivystys,  Raatihuoneenkatu 17 B
ALOITUS: Torstai 23.1.2020 klo 18
VETÄJÄT: Annika Stenvik 

 

Tapaamispaikka

Tapaamispaikkatoiminta turvaa lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa. Toiminta mahdollistaa lapsen ja etävanhemman välisen turvallisen tapaamisen. Tapaamispaikan avulla voidaan järjestää valvottuja tapaamisia, tuettuja tapaamisia tai valvottuja vaihtoja, silloin kun se ei muuten ole mahdollista. Tapaamisissa on aina paikalla ohjaaja, jonka tehtäva on turvata lapsen tarpeet ja toimia lapsen hoidon tukena. Tapaamiset voidaan järjestää myös ilman, että vanhemmat tapaavat toisensa.

VALVOTUT TAPAAMISET

VALVOTUT VAIHDOT

TUETUT TAPAAMISET

Tarkoitus on ehkäistä niitä uhkia, joiden vuoksi tapaamisia on valvottava. Paikalla on kaksi ohjaajaa, joista toinen on mukana koko tapaamisen ajan ja toinen voidaan kutsua paikalle tarvittaessa.

Kun lapsen turvallinen siirto vanhemmalta toiselle vaatii tukea. Vaihto tapahtuu Naistenpäivystyksessä.

Kun vanhemmuutta on tarpeen tukea tai meneillään on huoltajuus- ja tapaamisoikeusselvityksiä. Ohjaaja on paikalla tarvittaessa.

Naistenpäivystys järjestää seuraavia tapaamismahdollisuuksia

NÄIN TOIMII

Tapaamiset järjestetään Naistenpäivystyksen tiloissa Herrholminkatu 17 C, missä on käytettävissä lapsiystävällinen leikkihuone, keittiö, olohuone sekä tarvittaessa erillinen lepohuone.Lapsen ja vanhemman yhteinen aika on kummallekin intensiivistä ja vaativaa, mistä syystä tapaamisten kesto on korkeintaan 1-3 tuntia. Uudet asiakkaat (lasta tapaava vanhempi, vanhempi, jonka luona lapsi asuu sekä lapsi itse) haastatellaan ennen tapaamisten käynnistämistä, jolloin he pääsevät myös tutustumaan tiloihin ja sääntöihin.

Tapaamisten toteutuminen edellyttää käräjäoikeuden päätöstä tai kunnan sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta.

Tapaamispaikkatoiminta on maksuton. Päivä ja ajankohta sovitaan yhdessä.

Ilmoittaudu keskusteluun/vertaistukiryhmään

06-724 5600

050-596 0980

Naistenpäivystys                            050–596 0980

                                                            06–724 5600

Kokkolan Turvakoti (24 h)              044–3360056

Aktia Pankki                    FI23 4055 9020 0185 00

Osoite                                  Raatihuoneenkatu 17 B

                                                      68600 Pietarsaari